NIPT, combinatietest en de 20-weken echo

De combinatietest

De Combinatietest

Door middel van een combinatie van bloedonderzoek tussen de 9 en 13e week en de nekplooimeting (echoscopie tussen 11-14 weken in een prenataal screeningscentrum) kan berekend worden of er een verhoogde kans bestaat op een kindje met het syndroom van Down. Ook de kans op het syndroom van Edwards en van Patau worden hierbij berekend.  Dit is een kansbepalende test, het geeft alleen aan of er een verhoogd risico is op een van deze aandoeningen. Houdt er rekening mee dat verzekeraars deze test niet meer vergoeden ( kosten 2020 rond de 165 euro ), Sinds 2015 wordt deze test ook niet meer vergoed voor vrouwen van 36 jaar of ouder.

Als deze onderzoeken een verhoogd risico aangeven, (bij Down’s syndroom meer dan 0,5 %)  dan wordt er aanvullend onderzoek aangeboden. Je wordt dan doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum, meestal het Isala ziekenhuis in Zwolle voor de NIPT test. Mocht  deze dan ook verhoogd zijn, dan wordt het advies gegeven om een vruchtwaterpunctie te laten verrichten.  Voor de volledige informatie, raden wij je aan de folders van het RIVM  te lezen, deze zijn in verschillende talen beschikbaar. Deze hebben jullie ontvangen bij de eerste echo van de verloskundige.

NIPT ( Niet-invasieve Prenatale Test) 
Is een Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 ( syndroom van Down) Edwards en Patau. Het bloed kan vanaf de 11e zwangerschapsweek worden afgenomen. Deze bloedafname vind plaats in het ziekenhuis. Indien jullie en NIPT test willen inzetten krijgen jullie hiervoor een verwijzing.

Je kunt laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat jullie kindje  down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap vanaf 11 wkn. Tijdens de intake zullen we dit uitgebreid met jouw en je partner bespreken. Je kiest zelf of je dit onderzoek wilt laten uitvoeren. Pas na dit uitgebreide gesprek beslissen jullie of je de screening wel of niet wilt inzetten.

Zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT, maar dat kan alleen als zij meedoen aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2).

De NIPT moet je altijd zelf betalen en kost €175.

Voor de uitgebreide informatie van de NIPT verwijzen wij naar de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en www.meerovernipt.nl.