NIPT, combinatietest en de 20-weken echo

Combinatietest

Door middel van een combinatie van bloedonderzoek tussen de 9 en 13e week en de nekplooimeting (echoscopie tussen 11-14 weken in een prenataal screeningscentrum) kan berekend worden of er een verhoogde kans bestaat op een kindje met het syndroom van Down. Ook de kans op het syndroom van Edwards en van Patau worden hierbij berekend.  Dit is een kansbepalende test, het geeft alleen aan of er een verhoogd risico is op een van deze aandoeningen . Houdt er rekening mee dat verzekeraars deze test niet vergoeden ( kosten 2015  165 euro ), Sinds 2015 wordt deze test ook niet meer vergoed voor vrouwen van 36 jaar of ouder.

Als deze onderzoeken een verhoogd risico aangeven,( bij Down’s syndroom meer dan 0,5 %)  dan wordt aanvullend onderzoek aangeboden. Je wordt dan doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum, meestal het Isala ziekenhuis in Zwolle voor de NIPT test , en mocht deze ook verhoogd zijn, voor een vruchtwaterpunctie.  Voor de volledige informatie, raden wij je aan de folders van het RIVM  te lezen, deze zijn in verschillende talen beschikbaar.

NIPT
Is een Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 ( syndroom van Down) Edwards en Patau. Het bloed kan vanaf de 11e zwangerschapsweek worden afgenomen.

U kunt laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap vanaf 11 wkn. Tijdens de intake zullen we dit uitgebreid met u en uw partner bespreken. U kiest zelf of u dit onderzoek wilt laten uitvoeren. Pas na dit uitgebreide gesprek beslist u of u de screening wel of niet wilt inzetten.

Zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT, maar dat kan alleen als zij meedoen aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2).

De NIPT moet u altijd zelf betalen en kost €175.

Voor de uitgebreide informatie van de NIPT verwijzen wij naar de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en www.meerovernipt.nl.