NIPT, combinatietest en de 20-weken echo

Combinatietest

Door middel van een combinatie van bloedonderzoek tussen de 9 en 13e week en de nekplooimeting (echoscopie tussen 11-14 weken in een prenataal screeningscentrum) kan berekend worden of er een verhoogde kans bestaat op een kindje met het syndroom van Down. Ook de kans op het syndroom van Edwards en van Patau worden hierbij berekend.  Dit is een kansbepalende test, het geeft alleen aan of er een verhoogd risico is op een van deze aandoeningen . Houdt er rekening mee dat verzekeraars deze test niet vergoeden ( kosten 2015  165 euro ), Sinds 2015 wordt deze test ook niet meer vergoed voor vrouwen van 36 jaar of ouder.

Als deze onderzoeken een verhoogd risico aangeven,( bij Down’s syndroom meer dan 0,5 %)  dan wordt aanvullend onderzoek aangeboden. Je wordt dan doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum, meestal het Isala ziekenhuis in Zwolle voor de NIPT test , en mocht deze ook verhoogd zijn, voor een vruchtwaterpunctie.  Voor de volledige informatie, raden wij je aan de folders van het RIVM  te lezen, deze zijn in verschillende talen beschikbaar.

NIPT
Is een Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 ( syndroom van Down) Edwards en Patau. Het bloed kan vanaf de 11e zwangerschapsweek worden afgenomen.

U kunt laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap vanaf 11 wkn. Tijdens de intake zullen we dit uitgebreid met u en uw partner bespreken. U kiest zelf of u dit onderzoek wilt laten uitvoeren. Pas na dit uitgebreide gesprek beslist u of u de screening wel of niet wilt inzetten.

Zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT, maar dat kan alleen als zij meedoen aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2).

De NIPT moet u altijd zelf betalen en kost €175.

Voor de uitgebreide informatie van de NIPT verwijzen wij naar de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en www.meerovernipt.nl.

20-weken echo

De 20–weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Het hoofddoel van deze echo is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Een 20-weken echo geeft geen garantie op een gezond kind. Niet alle aandoeningen kunnen op een echoscopie gezien worden. Als er onverwachte bevindingen zijn tijdens de echo, wordt jullie een vervolgonderzoek aangeboden of worden jullie doorverwezen naar een academisch ziekenhuis. Wij kunnen je daar op dat moment over informeren en counselen. Soms geeft de 20-weken echo aanleiding tot vervolgonderzoek later in de zwangerschap, zoals het bepalen van de lokalisatie van de placenta of het verrichten van groeiecho’s. Aan het begin van de zwangerschap zijn er een aantal momenten waarin we nog meer informatie geven over de 20 weken echo. Voor de volledige informatie, raden wij je ook aan de folders te lezen.

Zwangerschapscontroles

Nulla et elementum nulla. Aenean vitae tristique ipsum. Phasellus pellentesque neque id ultricies volutpat. Nulla eget mollis quam. Nullam nec ante eu sapien pharetra viverra. Morbi aliquam pellentesque erat, aliquet tempor lacus luctus sit amet.

Echo's

Nulla et elementum nulla. Aenean vitae tristique ipsum. Phasellus pellentesque neque id ultricies volutpat. Nulla eget mollis quam. Nullam nec ante eu sapien pharetra viverra. Morbi aliquam pellentesque erat, aliquet tempor lacus luctus sit amet.

Onderzoeken

Nulla et elementum nulla. Aenean vitae tristique ipsum. Phasellus pellentesque neque id ultricies volutpat. Nulla eget mollis quam. Nullam nec ante eu sapien pharetra viverra. Morbi aliquam pellentesque erat, aliquet tempor lacus luctus sit amet.

Voeding en advies

Nulla et elementum nulla. Aenean vitae tristique ipsum. Phasellus pellentesque neque id ultricies volutpat. Nulla eget mollis quam. Nullam nec ante eu sapien pharetra viverra. Morbi aliquam pellentesque erat, aliquet tempor lacus luctus sit amet.

Wanneer moet je ons bellen?

Nulla et elementum nulla. Aenean vitae tristique ipsum. Phasellus pellentesque neque id ultricies volutpat. Nulla eget mollis quam. Nullam nec ante eu sapien pharetra viverra. Morbi aliquam pellentesque erat, aliquet tempor lacus luctus sit amet.

Praktische zaken

Nulla et elementum nulla. Aenean vitae tristique ipsum. Phasellus pellentesque neque id ultricies volutpat. Nulla eget mollis quam. Nullam nec ante eu sapien pharetra viverra. Morbi aliquam pellentesque erat, aliquet tempor lacus luctus sit amet.